Despre proiect

Proiectul O școală luminoasă derivă dintr-o necesitate a Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău (slaba iluminare a holurilor, care nu au ferestre decât pe capete) și se fundamentează pe ideea că până și elevii claselor primare se pot implica, pornind de la joc, în găsirea și aplicarea de soluții viabile pentru problemele școlii.

În acest sens, copii cu înclinații pentru educația de tip STEM din clasele III-VIII vor conlucra în cadrul unui club pentru realizarea unei machete la scară a școlii, la care holurile să fie iluminate cu LED-uri care primesc energie de la mini panouri fotovoltaice. Membrii cercului de științe vor acumula și aplica astfel cunoștințe din domeniile electronică, tehnică, proiectare, construcții, matematică, ecologie ș.a.

Utilitatea proiectului provine din faptul că inițiativa noastră și a copiilor nu va rămâne la stadiul de joc, și, extrapolând cunoștințele și practica acumulată, ne vom implica în realizarea iluminării efective a holurilor școlii cu ajutorul unor panouri fotovoltaice. Activitatea pe care o vor desfășura elevii și cadrele didactice alături de echipa firmei specializate (montare de panouri și subansamble, realizare de cablaje etc.) va conduce la aprofundarea cunoștințelor acumulate în etapa de joc a proiectului.

Atât macheta realizată cât și sistemul de iluminat al holurilor se vor constitui în exemple de bună practică ce vor fi prezentate pe larg atât elevilor școlii, cât și părinților sau comunității locale prin diverse mijloace media.

Ca urmare a implementării noului sistem de iluminat al holurilor vor scădea cheltuielile instituției noastre de învățământ.

***

Obiectivul general / scopul: promovarea educaţiei de tip STEM, în rândul elevilor şi profesorilor, prin punerea în practică a unor cunoştinţe dobândite prin abordare interdisciplinară, în vederea rezolvării unor probleme concrete şi complexe ce vizează obţinerea unei forme alternative de iluminare a şcolii, mult mai eficientă şi mai sănătoasă, atât pentru fiinţa umană, cât şi pentru mediu.

Obiective specifice:

  • iniţierea, în rândul elevilor, a unor discuţii despre lumină, surse de lumină (naturală, respectiv artificială), corpuri de iluminat; evidenţierea caracteristicilor şi rolurilor acestora, cât şi a modurilor de utilizare;
  • identificarea, de către elevi, a unor soluţii practice pentru producerea energiei electrice cu ajutorul tehnologiilor alternative, la nivel general, cât şi concret, la nivelul şcolii, unde îşi petrec o mare parte din programul zilnic;
  • evidenţierea faptului că energia solară este o resursă naturală inepuizabilă a Pământului, care nu implică costuri mari în exploatare şi poate fi utilizată de către om, în mod eficient;
  • realizarea unei machete a şcolii, care să fie iluminată la nivelul holurilor cu ajutorul unor LED-uri care primesc energie de la minipanouri fotovoltaice, sub coordonarea atentă a cadrelor didactice implicate în proiect;
  • asamblarea materialelor în vederea realizării circuitelor, respectiv a obţinerii curentului electric;
  • argumentarea impactului pe care l-ar avea implicarea în montarea unui sistem fotovoltaic într-un spaţiu propice şcolii, în vederea iluminării cu ajutorul energiei solare;
  • documentarea elevilor în vederea selectării informaţiilor/cunoştinţelor necesare aplicării în practică a noii „oportunităţi”: analiza independenţei energetice pe care o oferă zona în care este amplasată şcoala, materiale necesare, resurse umane ce ar trebui implicate, cât şi principiul de funcţionare a sistemului fotovoltaic;
  • efectuarea unor măsurători practice în spaţiul şcolii, analiza atentă a tuturor circumstanţelor existente, pentru a găsi cele mai bune soluţii în vederea punerii în practică a cunoştinţelor descoperite prin intermediul jocului (la construirea machetei şcolii şi iluminarea acesteia), cât şi în urma documentării ştiinţifice şi realizării conexiunilor interdisciplinare;
  • colaborarea elevilor cu membrii echipei din cadrul firmei specializate în montarea sistemului fotovoltaic.
Reclame